Chào tất cả các bạn sau một thời gian vắng bóng để khảo sát người dùng đội ngũ phát triển Wp Pipes quyết định tung ra bản update 1.21 với 1 số thay đổi như sau.

pipes2

+ Thay đổi chức năng trong processor Get Fulltext về mặc định, và để kích hoạt chức năng Parser Code bạn sẽ cần phải cài thêm Addons HTML Parser Processor.
+ Sửa chữa 1 số vấn đề với hàm iconv trên 1 số phiên bản php cao hơn
+ Sửa 1 số lỗi với việc kiểm tra bài viết trùng lặp với Post Destination
+ Sửa một số lỗi về việc lấy ảnh đại diện trong bài viết với Post Destination
+ Sửa một số lỗi có liên quan đến dấu gạch chéo tại Combine processor
+ Cải thiện Wp Pipes có thể làm việc và tương tác được với Amazon