Sau một thời gian im hơi lặng tiếng để đón nhận những phản hồi từ phía người dùng hôm nay Wp Pipes chính thức tung ra bản Update mới bản 1.17 fix nhiều lỗi hơn từ bản Wp Pipes 1.16 trước đây.

Các lỗi được fix triệt để phải kể đến như.

– Fix thông và một số lỗi nhỏ của Wp Pipes 1.16

– Fix một số lỗi trong processor Get FullText và Get Images giúp việc lấy dữ liệu chính xác hơn việc lấy hình ảnh về triệt để hơn như (sửa lỗi xóa các thẻ hr, link, br, img, meta, input…)

– Xóa bỏ một số lệnh không cần thiết giúp nâng cao hơn quá trình xử lý.

– Thêm kiểm tra trùng lặp custom fields khi khởi tạo nguồn vào của Post Destination.

New: Sử dụng cURL Mode curl_level3  thay vì sử dụng cURL Mode theo cách cũ.

New: Thêm một số tùy chọn trong việc xử lý hình ảnh

Các bạn đang sử dụng Wp Pipes có thể vào ngay Dashboard của mình để thực hiện việc Update một cách nhanh nhất.