links finder

Chức năng mới có tại Link Finder Source 1.3

  • Thêm mới tùy chọn Force Title trong option của Link finder giúp việc lấy tin từ các những đường dẫn không link không đầy đủ cấu trúc (không có text)
  • Thêm mới tùy chọn get CURL (Level 6) giúp lấy tin từ những website đặc biệt khác.
  • Thêm tùy chọn Absolute Host hỗ trợ lấy tin từ những website sử dụng đường đường dẫn tương đối cho các link trong website.
  • Fix lỗi lấy theo Multi link (Lấy nhiều link cùng 1 lúc trong cùng 1 pipes)

Các bạn đang sử dụng links finder có thể đăng nhập vào tài khoản của mình ngay hôm này và tải lại links finder để update ngay lúc này.

Chúc các bạn vui vẻ và thành công!