Tại phiên bản 1.3.1 của Blogger Destination này chúng tôi tăng khả năng tối ưu hóa dữ liệu HTML cho Blogger một cách chính xác hơn nữa.

Tự động dọn dẹp các html từ website nguồn (Pipes Sources) để thực hiện việc đăng nội dung tự động lên Blogger.

Hầu hết những bạn đã sử dụng Blogger đều biết Blogger là một website khá nghiêm ngặt về việc tuân thủ đúng cấu trúc html của bài viết thì mới cho đăng nội dung họ từ chối tất cả các bài viết có cấu trúc HTML không đúng chuẩn. Ngay từ bây giờ bạn đã không phải lo lắng đến vấn đề này nữa bởi phiên bản này của chúng tôi đã đã có thẻ sửa lỗi gần nhau hầu hết các lỗi có liên quan đến việc chuẩn hóa tốt ưu html trên Blogger/Blogspot.

Chúng tôi đã làm thêm chức năng cập nhật nội dung bài viết cho những bài viết đã được đăng trước đó trên Blogger cho phép người dùng thử nghiệm việc bài viết được đăng từ Wp Pipes của chúng tôi chính xác đến mức nào trên Blogger/Blogspot.

Để sử hữu Addons tuyệt vời này bạn vui lòng liên hệ với Support phía bên ngoài Website dể được tư vấn.

Những bạn đã sử dụng Plugin này có thể truy cập ngay vào tài khoản của mình để Update miễn phí