auto-post-bloggerĐúng như những gì đã nói việc blogger họ yêu cầu mã html quá chặt chẽ vì vậy nếu đăng bài viết lên Blogger mà chỉ thiếu 1 dấu gạch chéo “/” hoặc dấu nháy đơn ( ) nháy đôi ( ” ) là đã có thể dẫn đến việt đăng bài lên blogger bị lỗi.

Và bản fix lỗi addons này từ wp pipes sẽ giúp giải quyết việc này triệt để hơn nữa tăng tỷ lệ post bài thành công lên blogger đến 80-90% nhờ việc chuẩn hóa mã html đầu vào đến blogger.

Việc đăng bài viết lên blogger đã trở lên dễ dàng hơn nhiều cho các bạn đang sử dụng auto post blogger mọi khó khăn sinh ra từ phía blogger gần như đã được loại bỏ. Duy chỉ có 1 một hạn chế duy nhất đó là blogger chưa cho phép đăng quá 50tin/1 ngày.

Các bạn đang sử dụng auto blogger có thể vào tài khoản của mình để update miễn phí ngay từ bây giờ