Bài viết hôm nay Wp-Pipes.Com sẽ hướng dẫn các bạn 1 thủ thuật khá đơn giản với Pipes để chèn backlink tự động theo từ khóa giúp những SEOer nhận được những backlink tốt. Chức năng này có liên quan đến Parser code của Wp Pipes vì vậy bạn cần biết sử dụng Parser code (nếu bạn biết rồi thì sẽ giúp bạn hiểu kỹ hơn về Parser code) nếu ban chưa biết dùng thì bạn có thể xem tại đây.

Mình lấy ví dụ mình đang cần seo từ đọc tin tức cho website có địa chỉ http://xxxxx.com và mình cần các backlink cho từ đọc tin tức trên những bài viết.

Rất đơn giản bạn chỉ cần sử dụng parser code có chức năng replace với cú pháp như sau:

replace|{INPUT_LINE}|{SEARCH}|{REPLACE}|

Ở đây {INPUT_LINE} tức là từ khóa bạn cần chèn backlink cụ thể là từ “đọc tin tức” và {REPLACE} tức là đường link bạn cần thay thế cụ thể ở đây là http://xxxxx.com và {REPLACE} là bạn cần thay trên dòng số mấy của Parser code

Ví dụ mình có 1 đoạn parser code như sau:

ginner|0|p|baiviet-sapo|0|1|0|
ginner|0|div|baiviet-container|0|1|0|
wrap|1,2|<h2>{ogb-0}</h2>{ogb-1}|

Và câu lệnh đầy đủ của mình để thay thế các từ đọc tin tức thành link sẽ là:

ginner|0|p|baiviet-sapo|0|1|0|
ginner|0|div|baiviet-container|0|1|0|
wrap|1,2|<h2>{ogb-0}</h2>{ogb-1}|
replace|3|đọc tin tức|<a title=”đọc tin tức” href=”http://xxxxx.com”>đọc tin tức</a>|

Như vậy trong quá trình lấy tin về website của bạn hoặc lấy tin để đăng lên mạng xã hội như blogger, hoặc wordpress… thì hễ có từ đọc tin tức thì tất cả sẽ được thay thế bằng link mà bạn chèn vào. Tiện lợi cho việc các SEOer xây dựng backlink nhưng ko quá ồ ạt.