Chào các bạn!

Thời gian gần đây wp-pipes.com nhận được rất rất nhiều câu hỏi liên quan đến tính năng tạo tag cho bài viết khi lấy tin tự động về với wp pipes.

Vì thế để khẳng định sự mạnh mẽ và khả năng tùy biến không giới hạn của Wp Pipes hôm nay wp-pipes.com sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc tạo tag tự động khi lấy tin tự động với Wp Pipes.

Với hướng dẫn này bài viết của bạn sẽ được tạo tag tự động từ title của bài viết bằng cách tự động chèn thêm dấu phẩy vào các khoảng trắng trong title của bài viết. Bạn có thể thực hiện việc này với bất kỳ 1 đoạn nội dung trong nội dung của bài viết lấy về bằng việc replace các dấu câu để lấy tag 😀

Để dõ hơn về việc tạo tag mời các bạn xem video hướng dẫn.