Lần đầu tiên làm tút nên lóng ngóng quá bà con bỏ quá giùm cho nếu nói sai :D.

Tut này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Parser Code của wp pipes để lấy tin chính xác trên tất cả các trang chuẩn tới 100%.

Parser Code là tính năng mạnh nhất của wp pipes là nó chính nó mà nó có thể lấy tin được từ mọi website theo DOM chính xácTrong tut mình chưa đề cập tới lệnhsplit|1|detectStr|0|1| bởi lệnh này nó ít sử dụng chức năng chính của nó là để tách đoạn text ra làm 2 đoạn

Cú pháp: split|dòng thứ|giá trị|0|1|

Cụ thể: Trong toàn bài viết của mình có chữ “tới lệnh” split|2|tới lệnh|0|1| thì nó sẽ search tớ chữ “tới lệnh” và tách nội dung bài viết của mình ra làm 2 phần.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

The-thao-dan-tri.pipe
The-thao-dan-tri.pipe
the-thao-dan-tri.pipe
1.8 KiB
1575 Downloads
Details