Việc lấy các Video từ YouTube giờ đây đã trờ lên dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn sử dụng Addons này. Bạn có thể lấy bất kỳ dữ liệu nào từ Youtube về website của bạn với vài thao tác hết sức đơn giản, bạn có nhiều lựa chọn đầu ra với YouTube source để phù hợp với website của mình.

Tính năng chính

+ Lấy dữ liệu từ thông qua API của YouTube cung cấp.

+ Lấy video về website của bạn theo dạng iframe

+ Tùy chọn lấy mô tả của video, lấy thumbnail video theo 4 size khác nhau (người dùng lựa size để lấy)

+ Lấy tiêu đề chanel, id chanel, thời gian đăng video, url video

+ Lấy tags của video

+ Lấy dữ liệu theo từ khóa tại khung tìm kiếm, hoặc từ khóa tìm kiếm trong chanel, playlist

+ Lấy video được upload lên cách đây 1 giờ, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, hoặc theo khoảng thời gian bạn định sẵn.

+ Tùy chọn sắp xếp video lấy về theo ngày tạo, video có đánh giá từ cao xuống thấp, sắp xếp theo bảng chữ cái ABC, sắp xếp theo số video upload lên kênh, sắp xếp video có lượng view từ cao xuống thấp…

+ Tùy chọn lấy về những video có độ dài lớn hơn 20 phút, độ dài từ 4 phút đến 20 phút, ngắn hơn 4 phút hoặc mọi thời gian