Text Spinner mở ra một cách cửa mới trong việc lấy tin tự động nhờ việc tự động thay thế các từ đồng nghĩa giúp cho nội dung trên website của bạn không bị trùng lặp nội dung.

Với text spinner bạn có thể spin title của bài viết spin trong nội dung website hay nhiều hơn nữa.