Chào các bạn!

Thời gian vừa rồi có khá nhiều bạn gửi tin nhắn cho wp-pipes.com với nhiều nội dung nói rằng wp pipes không chạy trên website của các bạn hay gặp trục trặc trong quá trình sử dụng vì thế wp-pipes.com viết bài viết này để giúp bạn kiểm tra các thông số trên hosting của bạn có hỗ trợ đầy đủ hay không? Thực ra phần này wp-pipes.com có nói qua trong bài “Hướng dẫn bật chức năng tự động lấy tin trên Wp Pipes”

Việc đầu tiên để sử dụng Wp Pipes thì hosting của các bạn phải đảm bảo được các yêu cầu sau.

  • PHP sử dụng từ phiên bản 5.3+ trở lên
  • WordPress sử dụng từ  3.8+ trở lên
  • Kích hoạt mở rộng trong sever: JSON,Extension cURL,Multibyte String
  • Hosting hỗ trợ các hàm: file_get_contents, simplexml_load_string, simplexml_load_file, dom_import_simplexml
  • Hosting bật classes: SimpleXMLElement and ArrayObject

Ngoài ra bạn có thể truy cập vào Pipes >> Settings để kiểm tra các thông số hỗ trợ khác của hosting các bạn đối với Pipes.

Nếu tất cả các thông số đều OK hết thì bạn đã có thể sử dụng Wp Pipes

anh