Câu Trả LờiCategory: Hỏi Đáp ChungLỗi Extension: Multibyte String và Function: dom_import_simplexml
Dư Trung asked 3 năm ago

Mình ko biết up ảnh nên mình để link ảnh ở link dưỡi.
https://drive.google.com/open?id=0B01G4SHmVVmIYTVyMDJDNjAzUkU
Wordpress báo 2 lỗi 

Extension: Multibyte String
 
book.mbstring.php

Function: dom_import_simplexml
 
Check dom.setup.php

Adm xem có cách nào cấu hình được không hay có bản nào thu phí mà fix đc 2 lỗi này không?