Câu Trả LờiCategory: Hỏi Đáp Chunglấy chỉ được 50 bài viết, tôi muốn lấy full thì phải làm sao ?
vu thuan asked 5 năm ago

Tôi sử dụng Pipes để lấy tin trên các website có feed, nhưng không lấy full được bài viết từ một thư mục, giới hạn chỉ được 50 bài, hiện tôi muốn lấy full bài viết trong các danh mục thì cần phải làm sao, mong các bạn giúp đỡ ạ.

2 Answers
Best Answer
admin Staff answered 5 năm ago

Chào anh! WpPipes chỉ cho phép lấy các bài viết các hiển thị có trong RSS thôi ngoài các link có trong rss WpPipes ko lấy đc anh nhé

vu thuan answered 5 năm ago

Link rss lên tới 100 item nhưng chỉ lấy được 50 item ấy, nên mình mới muốn hỏi làm sao để lấy được toàn bộ ?