Câu Trả LờiCategory: Hỏi Đáp ChungError row-0: Tag not found khi lấy tin bằng rss
Tiến Thao asked 5 năm ago

mình lấy tin từ rss trang http://afamily.vn/suc-khoe.rss
tuy nhiên khi lấy thiết lập thì hiện lỗi Error row-0: Tag not found khi lấy tin bằng rss
parse code mình viết
ginner|0|h1|class=”d-title mgt5″|0|1|0|
ginner|0|h2|class=”sapo fl mgt10 mgb10″|0|1|0|
ginner|0|div|class=”detail_content fl mgt15″|0|1|0|
wrap|1,2,3|{ogb-0}{ogb-1}{ogb-2}|
mong AD giúp đỡ
tks AD!
 

1 Answers
admin Staff answered 4 năm ago

Parser code của bạn chưa đúng rồi bạn kiểm tra lại nhé. Bạn kiểm tra lại dấu nháy kép trong lệnh ginner|0|div|class=”detail_content fl mgt15″|0|1|0|  nhé