youtube

Việc lấy dữ liệu từ YouTube về website của bạn với Wp Pipes giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn nhiều với Source YouTube for Wp Pipes.

Giờ đây bạn có thể lấy bất kỳ dữ liệu nào từ Youtube về website của bạn bạn có thể lấy dữ liệu từ YouTube về website của bạn theo từ khóa, theo id chanel…bạn hoàn toàn có thể sử dụng bộ lọc của Youtube để lọc ra các video cần lấy về, rất nhiều tính năng của Source Youtube cần kể đến như sau.

YouTube Source For Wp Pipes làm được gì?

+ Lấy dữ liệu từ thông qua API của YouTube cung cấp.

+ Lấy video về website của bạn theo dạng iframe

+ Tùy chọn lấy mô tả của video, lấy thumbnail video theo 4 size khác nhau (người dùng lựa size để lấy)

+ Lấy tiêu đề chanel, id chanel, thời gian đăng video, url video

+ Lấy tags của video

+ Lấy dữ liệu theo từ khóa tại khung tìm kiếm, hoặc từ khóa tìm kiếm trong chanel, playlist

+ Lấy video được upload lên cách đây 1 giờ, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, hoặc theo khoảng thời gian bạn định sẵn.

+ Tùy chọn sắp xếp video lấy về theo ngày tạo, video có đánh giá từ cao xuống thấp, sắp xếp theo bảng chữ cái ABC, sắp xếp theo số video upload lên kênh, sắp xếp video có lượng view từ cao xuống thấp…

+ Tùy chọn lấy về những video có độ dài lớn hơn 20 phút, độ dài từ 4 phút đến 20 phút, ngắn hơn 4 phút hoặc mọi thời gian

Dưới đây là bảng dữ liệu mà YouTube Source for Wp Pipes có thể xuất ra 1 cách tự động [so] id
[so] published_at
[so] type
[so] channel_id
[so] channel_title
[so] title
[so] description
[so] thumbnails_default
[so] thumbnails_medium
[so] thumbnails_high
[so] thumbnails_standard
[so] url
[so] embed
[so] tags
[so] tags_json

Ngoài ra nếu bạn đang sử hữu addons Html Parser for Wp Pipes thì bạn còn có thể lấy được nhiều dữ liệu hơn thế.