WooCommerce Destination addons hỗ trợ các bạn lấy sản phẩm một cách tự động vào cửa hành trực tuyến của các bạn.

Bạn đang sử dụng plugin nổi tiếng WooCommerce để tạo một website cửa hàng cho riêng mình và bạn không có quá nhiều thời gian để đăng các sản phẩm lên cửa hàng của mình. WooCommerce Destination for Pipes sẽ giúp bạn thực hiện điều này một cách nhanh nhất.

Sau khi cài đặt Plugin toàn bộ các field trong cửa hàng cửa bạn sẽ được Pipes liệt kê ra và bạn có thể dễ dàng lấy thông tin để đưa vào đó.

pipes_woocommerce-fields

Nếu kết hợp giữa WooCommerce Destination và CSV Source  thì bạn sẽ có một sản phẩm hoàn hảo để giúp việc lấy dữ liệu tự động cho cửa hàng WooCommerce của bạn