WP – Pipes là một Plugins cho phép lấy dữ liệu theo nguồn dữ liệu có sẵn trên tất cả các website và tùy chỉnh nguồn dữ liệu có sẵn xuất dữ liệu ra theo cách của bạn và hoàn toàn tự động. Với khả năng hỗ trợ mạnh mẽ trên nền tảng cms WordPress Wp – Pipes chắc chắn sẽ làm hài lòng người sử dụng bởi khả năng tùy biến cao kết hợp cùng nhiều Add on hấp dẫn cho phép thêm nhiều tùy chọn trong quá trình xuất dữ liệu ra website đích.

Không giống như những Plugins cho phép tùy chỉnh dữ liệu khác Wp – Pipes cho phép tùy chỉnh dữ liệu đầu vào hay xuất dữ liệu đầu ra theo cách riêng của bạn.

Với một pugin lấy tin tự động thông thường bạn chỉ có thể leck trọn vẹn tin đó về website của mình mà không thể can thiệp và tin leck về trong quá trình leck hoặc phải chờ tin thực hiện xong mới có thể thực hiện việc này. Trái hẳn với các Plugins thông thường khác Wp – Pipes cho phép bạn xử lý dữ liệu ngay trong khi chương trình xử lý (Processors).

Kết hợp với Wp – Pipes là các Addons cho phép tùy chỉnh nhiều hơn trong quá trình xử lý như:

TextSpinner thay đổi các từ ngữ trong bài thành từ ngữ mới do bạn chỉ định (Spin content)

Phiên bản hiện tại đang hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Pháp. Tiếng Việt sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Meta Data processor tự động tạo ra các thẻ meta keywords cũng như thẻ meta description một cách tự động khi leck bài từ nguồn khác về.

Email source:  Lọc email từ hỗ trợ IMAP và POP giúp bạn có bộ sưu tập email khách hàng.

Hiện tại các Add on kể trên bạn cần trả phí để mua về với giá khá thấp khoảng từ 10€ đến 15€ cho 1 bản.