Câu Trả LờiCategory: Hỏi Đáp ChungLỗi lấy link ảnh với ssl https về local
Oliver Leo asked 5 năm ago

Chào Ad,trước mình có làm mấy cái pip lấy tin mấy trang như dantri kenh14 nhưng mấy bữa nay thì không thấy đổi url của tin về url của host
1/ mình kiểm tra thì thấy url của mấy ảnh không được đó đều dùng ssl url có thêm https >> đã tự giải quyết được
2/ Vấn đề nữa là url ảnh mà có ký tự đặc biệt như : thì cũng không get được về local

1 Answers
Tran Vuong Long answered 4 năm ago

Hello suport, sử dụng processor get images của pipes để lấy ảnh Vui lòng hướng dẫn chi tiết dùm được không ? Ex: replace|0|src=\”|src=\”http://www.yoursite.com| replace|0|https://|http://| Thanks, ** một số link tham khảo: – https://wordpress.org/support/topic/pipe-doesnt-import-images